Những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn

Công tác sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp chịu tác động của nhiều nhân tố bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Các nhân tố này tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau và tác động đến hoạt động sử dụng vốn kinh doanh nói riêng và hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh nói chung. Các tác động này cũng có thể là các tác động tích cực, nhưng cũng có thể là các tác động tiêu cực làm hạn chế và ảnh hưởng xấu đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Do đó, các nhà quản trị doanh nghiệp phải luôn nắm bắt và quan tâm tới các nhân tố này.

I. Các yếu tố của môi trường ngành

Biến động về thị trường đầu vào là các biến động về tư liệu lao động, là những thay đổi về máy móc, công nghệ… nó có thể giúp cho doanh nghiệp chọn công nghệ phù hợp, học tập kinh nghiệm sản xuất nhưng ngược lại nó cũng có thể đẩy công nghệ đi đến lạc hậu so với các đối  thủ cạnh tranh.
Những biến động về thị trường đầu ra có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. Nếu nhu cầu về sản phẩm tăng, doanh nghiệp có cơ hội tăng doanh thu và lợi nhuận, qua đó tăng hiệu quả sử dụng vốn. Ngược lại, những biến động bất lợi như giảm đột ngột nhu cầu, khủng hoảng thừa…sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn

Những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn


Cạnh tranh trong những phân khúc thị trường và sản phẩm đa dạng, mà mỗi phân khúc có những tính chất, mức độ cạnh tranh riêng biệt. Mức độ cạnh tranh có ảnh hưởng lớn đến các tác động do quyết định liên quan đến giá cả sản phẩm của công ty gây ra, cho nên mức độ cạnh tranh cũng là một yếu tố cần phải đánh giá. Ví dụ khi thị trường có khá nhiều nhà cung cấp phục vụ cho một số lượng nhỏ khách hàng thì công ty sẽ rất khó tăng giá. Ngược lại, khi thị trường có rất ít nhà cung cấp nhưng lại phục vụ số lượng khách hàng lớn thì công ty có thể điều chỉnh giá dễ dàng hơn.
Mối quan hệ với nhà cung cấp, doanh nghiệp có tránh được sự tăng giá từ phía nhà cung cấp hay không, nhận được tín dụng của nhà cung cấp hay không? Phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai bên, vào việc doanh nghiệp có được vị thế thuận lợi hay bất lợi khi thương lượng. Điều này lại được quyết định bởi tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp cũng như năng lực thuyết phục của doanh nghiệp và từ đó tác động tới hiệu quả sử dụng vốn.
Mối quan hệ với khách hàng, sẽ quyết định doanh nghiệp có được tạm ứng vốn từ khách hàng không? Khả năng tiêu thụ có tăng lên không? Có thể tăng giá không? Những hiểu biết của doanh nghiệp và mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng sẽ quyết định khả năng thành công của trong kinh doanh của doanh nghiệp.

II. Nhân tố bên trong

Các yếu tố sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp một quy trình sản xuất kinh doanh hợp lý, có hiệu quả sẽ hạn chế được sự chồng chéo các chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu, tăng năng suất lao động, tiết kiệm được các nguồn lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng vòng quay vốn, từ đó hạn chế các chi phí bất hợp lý, các chi phí phát sinh không cần thiết, giảm thiểu sự lãng phí trong sử dụng vốn kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, từ đó mới làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sau đây chúng ta sẽ xem xét cụ thể một số yếu tố của sản suất kinh doanh tác động tới hiệu quả sử dụng vốn:
Chu kỳ sản xuất, Đây là một trong những yếu tố đầu tiên gắn trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nếu như chu kỳ sản xuất ngắn, thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ có khả năng tạo ra nhiều lợi nhuận, vòng quay của đồng vốn sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong vấn đề đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngược lại nếu như chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài dẫn tới việc đồng vốn sẽ bị ứ đọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.  
Kỹ thuật sản xuất, Cái đầu tiên mà người tiêu dùng có thể cảm nhận được về một đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp thì đó chính là sản phẩm hay công nghệ của doanh nghiệp…không phải ngẫu nhiên mà họ quan tâm tới vấn đề này vì đây chính là phần bộ mặt của doanh nghiệp. Nếu như kỹ thuật sản xuất giản đơn, thì doanh nghiệp có điều kiện để sử dụng máy móc trang thiết bị đã lạc hậu tuy nhiên điều này khiến cho chất lượng công trình cũng như các dự án tiềm năng sẽ là điều khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Tuy nhiên lợi thế của doanh nghiệp là tiết kiệm được vốn…nhưng lại phải luôn đối phó với các đối thủ cạnh tranh cũng như các yêu cầu của khách hàng càng cao do chất lượng công trình ngày càng phức tạp. Do vậy, doanh nghiệp dễ dàng tăng các khoản thu, lợi nhuận trên vốn cố định nhưng khó thể duy trì được điều này lâu dài. Nếu như kỹ thuật cũng như trang thiết bị máy móc luôn được đầu tư đổi mới thì doanh  nghiệp cần phải có một lượng vốn lớn. Tuy nhiên điều này sẽ tạo ra lợi thế trong cạnh tranh trong tương lai nhưng đòi hỏi phải có đội ngũ công nhân lành nghề, chất lượng công trình sẽ được đảm bảo dẫn tới lợi nhuận trên vốn cố định tăng.
Đặc điểm của sản phẩm, Sản phẩm của doanh nghiệp là nơi chứa đựng các chí phí cho sản phẩm. Có thể thấy sản phẩm của doanh nghiệp là các công trình xây dựng cho nên khi công trình được hoàn thành được nghiệm thu thì sẽ mang lại doanh thu cho công ty. Nếu như sản phẩm là tư liệu tiêu dùng nhất là sản phẩm công nghiệp nhẹ như: rượu, bia, thuốc lá…thì vòng đời của nó thường ngắn, tiêu thụ nhanh và qua đó sẽ mang lại nguồn vốn cho doanh nghiệp nhanh. Tuy nhiên ở đây sản phẩm của công ty là những công trình có mức độ đầu tư cao cũng như chất lượng công trình lâu. Vậy đòi hỏi công ty phải có những phương pháp thi công cũng như máy móc hiện đại nên việc thu hồi vốn sẽ lâu hơn.
Tác động của thị trường, Thị trường kinh doanh của doanh nghiệp là rất rộng và nó sẽ có tác động tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nếu như các công trình của doanh nghiệp liên tục được ký kết và thực hiện tốt thì sẽ là điều kiện để công ty mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như tạo được uy tín trên thương trường. Chính vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới và hoàn thiện công tcác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Hoạt động tổ chức kinh doanh, Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải trải qua một số khâu cơ bản như: Khâu chuẩn bị cho kinh doanh: có thể đây là khâu quyết định tới quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bởi vì tại khâu này các hợp đồng kinh doanh được ký kết và tại khâu này mọi vật liệu hay thời hạn của hợp đồng đã được phê duyệt. Một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả là doanh nghiệp đã xác định được thời hạn cũng như lượng vốn phù hợp với hợp đồng. Ngoài ra để đảm bảo cho chu kỳ hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn thì doanh nghiệp phải đảm bảo cho mọi vật tư hàng hoá, lượng vốn cần thiết phải được đảm bảo.
Khâu sản xuất kinh doanh: Đây là khâu quyết định tới sản phẩm của công ty vì trước khi thực hiện khâu này thì mọi thứ đã được chuẩn bị từ khâu trước. Tuy nhiên đây là khâu mà mọi hoạt động của nó đều liên quan tới chất lượng công trình vì vậy cần có các biện pháp thích hợp để giám sát cho tốt công đoạn này.
Khâu hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Đây là khâu mà chất lượng của sản phẩm đã được tính toán cụ thể và yêu cầu là phải đẩm bảo như cam kết ban đầu. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo được khâu này thì nó sẽ làm cho khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp và tái sản xuất sẽ không theo kế hoạch đã đặt ra.

III.  Nhân tố con người

Con người được đề cập đến ở đây là bộ máy quản lí và lực lượng lao động trong doanh nghiệp, mà trước hết là giám đốc doanh nghiệp. Giám đốc là người toàn quyền quản lý và sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp, là người chịu trách nhiệm quyết định mọi vấn đề về tài chính của doanh nghiệp. Quyết định sử dụng đồng vốn kinh doanh của giám đốc mà đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển của doanh nghiệp thì doanh nghiệp kinh doanh có lãi, đồng vốn được sinh sôi nảy nở, được sử dụng một cách tiết kiệm sẽ mang lại hiệu quả cao.
Ngược lại, nếu quyết định đó là sai lầm, không phù hợp với xu hướng phát triển của doanh nghiệp thì sẽ dẫn đến thua lỗ trong kinh doanh, vốn kinh doanh sử dụng không có hiệu quả, thậm chí mất vốn.
Đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp cũng có tác động to lớn. Một đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, năng động sáng tạo, phản ánh trung thực, đầy đủ chính xác kịp thời sẽ giúp nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

IV.  Chi phí vốn

Chi phí vốn là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Chẳng hạn, chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao sẽ làm tăng giá thành sản phẩm, giá cả hàng hoá vì thế sẽ cao hơn, dẫn đến hàng hoá khó tiêu thụ hoặc thậm chí không tiêu thụ được, vốn bị ứ đọng chậm thu hồi, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Chi phí quản lý tài chính cao hay thấp, hợp lý hay không hợp lý sẽ cho thấy việc sử dụng vốn của doanh nghiệp là tiết kiệm hay lãng phí, có hiệu quả hay kém hiệu quả. Do vậy, các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức mạnh cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hoá, thu hồi vốn nhanh, từ đó tăng vòng quay của vốn kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

V. Phương pháp tổ chức huy động vốn

Đây cũng là một nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vì, nếu có phương pháp tổ chức huy động vốn kinh doanh hợp lý, luôn đảm bảo đáp ứng các nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, không xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh, và với mức chi phí huy động hợp lí không những có tác dụng ổn định sản xuất, tránh tình trạng sản xuất bị đình trệ do thiếu vốn kinh doanh mà còn có tác dụng tiết kiệm vốn, hạn chế sự lãng phí trong sử dụng vốn, giảm chi phí, hạ giá thành góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

VI.  Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn là thuật ngữ dùng để chỉ một doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn khác nhau với một tỷ lệ nào đó của mỗi nguồn tài trợ cho tổng tài sản của nó. Nói cách khác đó là tỷ trọng giữa các khoản nợ với tổng vốn của doanh nghiệp.
Do chịu ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau nên cơ cấu vốn trong các doanh nghiệp khác nhau sẽ khác nhau. Cơ cấu vốn kinh doanh có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến chi phí vốn, đến khả năng đầu tư kinh doanh và do đó đến khả năng sinh lời của đồng vốn. Chính vì vậy, cơ cấu vốn kinh doanh là nhân tố tuy chỉ tác động gián tiếp song rất quan trọng đối với hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc xác định một cơ cấu vốn tối ưu, một cơ cấu vốn hướng tới sự cân bằng giữa rủi ro và lãi suất sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
>>> Xem thêmKhái niệm và đặc trưng về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Categories: Cẩm Nang

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.